Raport activitate, 2010-2011

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR ADOPTIVI

RAPORT DE ACTIVITATE

2011

Raport de activitate APA pentru anul 2010-2011

Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mare decât
toţi banii din lume şi toată puterea de pe pământ.
(Mario Puzo)
Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi este o asociere de familii adoptive, constituită în 2003, la iniţiativa unui grup de părinţi care au trăit experienţa adopţiei. La moment, Asociaţia numără circa 75 membri din întreaga Republică.
Scopul Asociaţiei este de a oferi servicii de susţinere informativă şi formativă persoanelor care doresc să adopte un copil.
În anul 2010-2011 activitatea APA s-a axat pe următoarele principii:
• susţinerea psihologică şi materială a familiior APA;
• menținerea legăturii între membrii acesteia;
• contribuţia la sporirea calităţii serviciilor în domeniul adopţiei;
• mediatizarea subiectului adopţiei în R.Moldova;
• participarea în grupul de experţi pentru implementarea Legii Adopţiei;
• participarea în calitate de experţi la cursurile pre- şi postadopţie.
Una din realizările desfășurate de către APA în acest an a fost susținerea pentru familiile membre APA din partea familiei CIAGHI Beniamino și Fabiola din Italia.
I. Raport narativ privind susţinerea pentru familiile membre APA din partea familiei
CIAGHI Beniamino și Fabiola din Italia

Soții CIAGHI Beniamino și Fabiola sunt o familie din Italia și, totodată un cuplu adoptiv, care, prin intermediul Asociației Amici dei Bambini în anul 2008 au adoptat doi copii din Republica Moldova. Ca urmare a acestei experiențe atât de semnificative pentru ei, soții Ciaghi nu s-au limitat doar la experiența lor personală, ci au dorit în continuare să țină o legătură cu țara de origine a copiilor prin diferite acte de caritate, precum susținerea copiilor instituționalizați (trimiterea cutiilor cu haine, dulciuri, jucării și rechizite școlare) și a serviciilor de protecție socială a copiilor abandonați sau aflați în dificultate (prin ajutoare financiare acordate Caselor di tip Familia sau ONG-urilor).
Un astfel de ajutor a fost acordat de către familia Ciaghi împreună cu un prieten bun de familie și Asociației Părinților Adoptivi, care a constat în oferirea sumei de 2. 000, 00 Euro pentru susținerea familiilor membre ale asociației. Susținerea dată s-a desfășurat pe parcursul lunilor decembrie 2010 – februarie 2011 și a vizat atât susținerea materială a unor familii, cât și cea pentru rezolvarea unor probleme de sănătate sau de susținere la studii pentru copiii familiilor membre APA. Astfel, au fost s-a reușit susținerea a 12 familii din rândul membrilor Asociației Părinților Adoptivi. Aceste familii au fost identificate și selectate în urma unor convorbiri telefonice avute cu fiecare din membrii asociației și hotărâte prin decizia nr.3 a Consiliului de Coordonare al Asociației din 11.12.2010.

Astfel, din totalul sumei de 2. 000,00 Euro (conform calculului din acea perioadă de 15, 8925 Lei x 1 Euro) s-a transferat pe contul Asociației APA echivalentul sumei de 31. 758,00 MDL.
În continuare, este prezentat tabelul care reprezintă modul de distribuire a banilor per familie și modul în care a fost realizată susținerea în cauză.
*Tabel de repartizare a cheltuielilor în urma susținerii efectuate de familia Ciaghi pentru membrii APA

N. Nume, prenume Adresa Modalitatea susținerii identificate/ solicitate Suma totala, lei Scurtă descriere Nr. facturii fiscale

1. Croitoru Valentina Localitatea Chrnești,
r. Nisporeni Pat etajat pentru copii – 2 unități;

Saltea – 2 unități;
3.164 lei

2.102 lei

Total – 5.266 lei
(echivalentul a 335 Euro circa) 3 copii adoptați + alți 4 copii plasați în Casa de tip familial
ff nr. BP 0621848

2. Carp Elena localitatea Borogani,
r. Leova A fost acoperită jumătatea sumei necesare pentru operația și reabilitarea post operatorie a copilului; 3.000 lei ( 50 % a costului, echivalentul a 190 Euro circa) Copilul, Victor de 5 ani, diagnosticat cu apa la plamâni; Procesul Verbal al CC APA nr. 03 din 11.12.2010;

3. Bursuc Galina localitatea Ştefan-Vodă Aparat auditiv pentru persoanele care suferă de hipoacuzie; 6.500 lei
(echivalentul a 413 Euro circa) Fetița, Cristina 13 ani, care suferă di hipoacuzie acută; ff. nr. DX
296112

4. Manoilă Irina
localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Pat pentru copii 1.736 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri pentru fetița adoptată; ff nr. BP 0621848

5. Petrari Nina Localitatea Răzălăi,
r. Singerei Mașină de spălat (semiautomatică) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. BP
0354922

6. Colun Valentina Localitatea Antoneşti, r. Stefan-Vodă Achitarea contractului de studii universitare, 50 % 3.000 lei
(echivalentul a 190 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; Procesul Verbal al CC APA nr. 02 din 11.12.2010;
7. Arapan Zinaida
Localitatea Sărățica,
r. Leova Achitarea contractului de studii universitare, 50 % 3.000 lei
(echivalentul a 190 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; Procesul Verbal al CC APA nr. 01 din 11.12.2010;
8. Glib Rodica
Localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Dulap pentru haine
1.742 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff nr. BP 0621848

9. Andronic Angela Localitatea Costești,
r. Ialoveni Dulap pentru haine
1.742 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff nr. BP 0621848

10. Beșliu Ludmila Localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Mașină de spălat (semiautomatică) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. nr. BP 0354922

11. Busioc Axenia Località Ermoclia, distr. Stefan-Voda

Mașină de spălat (semiautomată) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. nr. BP 0354922

12. Enache Elena Localitatea Cîrnești,
r. Nisporeni Detergenți, prosoape, lenjerie pentru pat; 925 lei
(echivalentul a 59 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff.nr.MO
0085436

Total CHELTUIELI 31.108 LEI

2.000, 00 Euro x 15, 8925
(SCHIMB VALUTAR) 31. 785,00 LEI
Sold 677,00 LEI
(care au fost folosiți ulterior pentru rambursarea taxelor bancare și cheltuielilor de drum proiect)

MATERIAL FOTOGRAFIC JUSTIFICATIV

II. Idei de proiect elaborate și prezentate în perioada august 2010 – august 2011, privind identificarea de fonduri pentru susţinerea activităţilor desfășurate de Asociaţia Părinţilor Adoptivi și de promovare a adopţiei naţionale.

1. Ideea de proiect privind colectarea de fonduri necesare organizării AG APA precum și de promovare a adopției naționale prezentată Fundației ”Edelweiss” și Companiei ”Petrom Moldova. S.A.” din data de 13.12.2010 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

2. Ideea de proiect privind promovarea adopției naționale pe tema ”Cafeneaua Părinților Adoptivi” prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

3. Idee de proiect privind finanțarea AG APA 2011 – prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns;

4. Idee de proiect privind finanțarea unei expoziții de fotografii cu imagini ale copiilor adoptați (din rândul membrilor APA) – prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

5. Ideea de proiect privind crearea unei rețele regionale a părinților adoptivi din România, Ucraina și Republica Moldova necesare schimbului de experiență, dezvoltării capacității pentru fiecare din ONG-uri și creării unei curricule comune pentru pregătirea potențialilor adoptatori. Proiectul în cauză a fost prezentat Biroului Regional pentru Cooperarea Transfrontalieră (BRCT) din Iași la data de 31.05.2011 – la moment fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

III. Promovarea adopţiei naţionale prin aplicarea Legii Adopţiei nr.99/2010. Participarea la Conferinţa de presă din 02.02.2011, organizată de Alianţa ONG -urilor active în domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Familiei – APSCF împreună cu Asociaţia Amici dei Bambini Moldova și Asociaţia Părinţilor Adoptivi.

http://www.civic.md/stiri/11415-societatea-civil-propune-guvernului-susinere-in-aplicarea-legii-adopiei-.html
Societatea civilă propune Guvernului susţinere în aplicarea Legii Adopţiei
Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei (APSCF) va forma un grup de lucru, constituit la prima etapă din trei organizaţii neguvernamentale, care va contribui la crearea cadrului normativ pentru aplicarea Legii despre reglementarea statutului juridic al adopţiei. Legea a intrat în vigoare pe 30 ianuarie curent. În termen de trei luni, aceste ONG-uri vor ajuta Guvernul să elaboreze cadrul normativ necesar funcţionării legii.
Din grupul de lucru vor face parte Asociaţia „Amici dei Bambini” Moldova, Asociaţia „Salvaţi Copii” Moldova şi Asociaţia Părinţilor Adoptivi, transmite Info-Prim Neo.
Preşedintele APSCF, Mariana Ianachevici, a declarat la o conferinţă de presă că grupul de lucru se lansează cu experienţe proprii: „Nu vrem să inventăm ceva nou. Noi vrem să punem la dispoziţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sprijinul şi experienţa pe care o au cele trei organizaţii”.
Experienţa se referă la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale, precum şi a nivelului de pregătire a părinţilor adoptivi. Un alt element este monitorizarea post-adopţie. În lege este stipulată foarte clar perioada de post-adopţie, însă nu este clar cine trebuie să efectueze aceste monitorizări. De aceea, acest grup de lucru va analiza care este persoana potrivită, inspectorul sau psihologul.
Preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, Rodica Gavriliţă, a declarat că acest grup de lucru va ajuta, de asemenea, părinţii să se pregătească de adopţie. „Nouă ni se pare corect ca părinţii care au adoptat un copil să facă parte din grupul de lucru pentru pregătirea viitorilor părinţi care doresc să adopte copii. Greutăţile prin care am trecut noi, am vrea să fie depăşite de alţi potenţiali părinţi adoptivi”, a menţionat Rodica Gavriliţă.
Directorul „Amici dei Bambini” Moldova, Stela Vasluian, a menţionat că lucrul asupra Legii cu privire la adopţie a început încă în 2005. Printre cele mai importante schimbări în procedurile de adopţie, vizate de noua lege, se numără stabilirea autorităţilor competente şi atribuţiilor acestora în domeniul adopţiei; evaluarea obligatorie a adoptatorului şi necesitatea obţinerii atestatului de părinte adoptator. De asemenea, este stabilit statutul de copil adoptiv. Va fi instituit şi Registrul de Stat privind copii supuşi adopţiei şi a adoptatorilor.
Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei lansează un apel către toate ONG-urile interesate să se alăture acestui grup de lucru.
APSCF a fost constituită la 5 martie 2002, este un for a ONG-uri naţionale şi locale care pun interesul superior al copilului pe prim-plan al acţiunilor sale. În acest moment APSCF reuneşte 123 de ONG-uri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Info-Prim Neo
http://www.info-prim.md/?x=24&y=36433

IV. Mediatizare: Promovarea adopţiei naţionale în mass-media

 Interviu pe tema procedurii adopției naționale realizat cu dna Stela Vasluian, Directorul Asociației Amici dei Bambini Moldova și publicat în Monitorul Social nr.6 din luna noiembrie 2010;
 Interviu pe tema adoptării Legii adopţiei cu Raisa Gavriliţă, Președinte APA – realizat de către Valentina Eşanu pentru postul de radio ”Radio Moldova”;
 Interviu cu Raisa Gavriliță, Președinte APA – realizat de către postul de Radio ”Vocea Basarabiei” http://www.voceabasarabiei.net/;
 Interviu radio-telefonic realizat de către postul de radio ”Radio Moldova” cu Raisa Gavriliță, Președinte APA din 23.02.2011;
 Articol în ziarul ”Adevărul” din 29.06.2011 cu familia Andronic din s. Costești, Ialoveni – http://www.adevarul.ro/moldova/social/Adoptia-un_nou_sens_in_viata_multor_cupluri_0_508149259.html;
 Interviu cu Lidia Mihalache (părinte adoptiv) și Stela Vasluian (Director Ai.Bi.) realizat de postul de televiziune ”Prime TV” (Jurnalul de Ştiri de la ora 21.00) în data de 02.08.2011 – http://prime.md/ro/news/primele-stiri-2-august-21-00-1013647/;

V. Cursuri pre-adopţie, ședinţele Consiliului de Coordonare APA
• Preşedintele APA a participat în calitate de expert la cursul de pregătire a potențialilor adoptatori, la care au participat 7 cupluri de vârste diferite. Această formare a fost moderată de Viorica Matas (reprezentantul Asociației Amici dei Bambini Moldova și expert național în domeniul adopției).
• Pe parcursul anului au fost organizate 4 ședințe ale Consiliului de Coordonare APA în cadrul cărora au fost stabilite următoarele obiective: modificarea statutului APA, perfectarea tuturor actelor inerente desfășurării activităților, decizii privind consilierea juridică a unor familii membre APA. În rezultat, s-a reușit realizarea următoarelor lucruri:
 a fost perfectată ștampila asociației după schimbarea adresei juridice;
 a fost modificat statutului asociației la Ministerul Justiției al RM după schimbarea adresei juridice;
 în urma susținerii parvenite de la familia Ciaghi a fost deschis un nou cont bancar la Victoria Bank;
 consilierea juridică a familiilor membre APA și implicarea avocatului pentru soluționarea cazurilor familiilor Bejenari (s. Antonești, Ștefan Vodă), Arapan (s.Sărățica, Leova) și Sologub (s. Sîngureni, Râșcani).

În cele ce urmează, ne propunem să respectăm aceleaşi principii de solidarizare cu organizaţiile care promovează dreptul copilului la o familie şi să susţinem familiile care au adoptat şi adoptă copii.

Raport a fost elaborat de:
Raisa Gavriliță, preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii
Vasile Tarîța, Coordonator activități în cadrul Asociației Amici dei Bambini, Moldova
Tatiana Cociaș, Consultant PR în cadrul Asociației Amici dei Bambini, Moldova

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi din Republica Moldova,
Călărași, Str. M. Drăgan, 43
Tel: 0244 20329; GSM: 069320899
E-mail: anpa@mail.md
https://apamoldova.wordpress.com/

Reclame

Leave a comment »

raport pt 2009

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR ADOPTIVI

RAPORT DE ACTIVITATE

2009

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi este o mişcare de familii adoptive, constituită în 2003, la iniţiativa unui grup de părinţi care au trăit o frumoasă experienţă de adopţie.
La moment, Asociaţia numără circa 80 membri din întreaga Republică.
Scopul Asociaţiei este de a oferi servicii de susţinere informativă şi formativă persoanelor care doresc să adopte un copil.

Activităţi:
Pe parcursul anului 2009, în cadrul acestui parteneriat, au fost organizate 2 şedinţe de consiliere psihologică (cursuri post adoptive) pentru părinţii adoptivi, în cadrul cărora au participat 19 beneficiari.
Totodată, în 2009 a fost organizată şi o întâlnire, la Mănăstirea Hîncu, între membrii asociaţiei din Ungheni şi Ştefan Vodă, unde au fost prezenţi 15 părinţi şi 14 copii adoptaţi.
În afară de aceasta, la solicitarea Specialistului în Protecţia Drepturilor Copilului din raionul Făleşti, pentru o mai bună cunoaştere a procedurii şi a legislaţiei din domeniul adopţiei, a fost organizat un curs de formare pentru asistenţii sociali din teritoriu, la care au participat 20 de persoane.
Un suport deosebit şi inovator în acest an, în ceea ce priveşte promovarea activităţilor din cadrul APA, l-a constituit suportul logistic şi remunerarea resurselor umane, lucru care a fost posibil datorită scrierii şi aplicării proiectelor la diferiţi finanţatori.
Astfel, a fost acceptată ideea de parteneriat în cadrul proiectului finanţat de către Banca Mondială, care a făcut parte din programul pentru societatea civilă 2009 – „Angajarea Civică a Tineretului”.
Scopul primar al acestei idei de proiect, lansată de către APA – „Lumină în suflet” – a prevăzut organizarea, în raioanele Sîngerei şi Ungheni, a unei reţele locale şi activarea unei echipe multidisciplinare, în vederea susţinerii psihologice, medicale sociale şi juridice pentru adolescenţii şi tinerii adoptivi.
Astfel, 30 de tineri s-au întâlnit pentru o perioadă de cinci zile în cadrul unei tabere de vară, unde au avut parte de mai multe training-uri şi de consiliere socială şi psihologică, fiind coordonaţi de către părinţi adoptivi, voluntari şi operatori ai Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie din cadrul Asociaţiei Ai.Bi.

Unul din cele mai importante evenimente ale anului 2009, l-a constituit cea de-a VI-a ediţie a Adunării Generale a părinţilor adoptivi, membri ai asociaţiei APA, unde pentru prima dată s-a reuşit întrunirea celui mai mare număr de persoane, în total 84, dintre care 40 de părinţi şi 44 de copii. Evenimentul a fost desfăşurat în decursul a trei zile, în incinta taberei de vară „La Popas” din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Pe perioada acestei întâlniri, familiile au avut parte atât de momente de odihnă şi relaxare, ţinând cont de împrejurimile pitoreşti de pe malul Nistrului, cât şi de momente studiu şi discuţii în cadrul şedinţelor de consiliere psihologică, evaluarea activităţilor Asociaţiei şi stabilirea noilor strategii.
Întâlnirea a început cu un cuvânt de salut din partea reprezentantului Ministerului Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului – Şefa Secţiei de Adopţii, D.na Eugenia Gonciar.
Adunarea generală a părinţilor adoptivi a prilejuit şi un moment de întâlnire de suflet, dar şi o ocazie de consolidare a relaţiilor dintre părinţii adoptivi (şi a copiilor acestora), prezenţi la acest eveniment, care au putut împărtăşi impresii, sfaturi şi istorii de viaţă privind propriile experienţe în procesul de adopţie.
De asemenea, pe parcursul celor 3 zile, în timp ce părinţii erau implicaţi în grupuri de lucru, pentru copii, au fost organizate activităţi de animaţie, cu implicarea lor in diferite jocuri şi activităţi ludice de către voluntarii Asociaţiei „Prietenii Copiilor”.

O altă activitate deosebit de importantă a fost posibilă datorită Grantului susţinut de Ambasada Regatului Norvegiei. Este vorba despre 5 cursuri pre- si 4 cursuri post adopţii.

Rezumat cu privire la desfăşurarea Cursurilor de pregătire pre-adoptivă a cuplurilor

Moderatori: Fiodor Sîdnic, vicepreşedinte ONG „Salvaţi Copiii” Moldova,
director „Casa Aşchiuţă”
S. Bolun – asistent social, „Casa Aşchiuţa”

Expert adoptii: Rodica Guţu

Scopul Cursului: Prezentarea conceptului de centralitate a copilului (copilul din instituţie cu necesităţile şi problemele sale este în centrul procesului de adopţie, iar familia care este căutată pentru acest copil, trebuie să fie resursa potrivită pentru satisfacerea acestor necesităţi).

Obiectivul Cursului: Conştientizarea faptului că copilul este în dificultate şi că anume copilul este acel care are nevoie de familie, de dragostea şi de căldura unor părinţi adoptivi; căutarea unei familii pentru un copil şi nu căutarea unui copil pentru o familie.
Dl F. Sîdnic a vorbit despre importanţa acestui Curs, a relatat de unde vine ideea organizării cursului. Au fost menţionaţi partenerii graţie cărora aceste cursuri se desfăşoară.
A fost prezentat scopul şi obiectivul Cursului, s-a menţionat că părinţii sunt prezenţi la aceste cursuri pentru a fi ajutaţi să-şi evalueze capacităţile şi resursele interne reale înainte de a porni pe „drumul adopţiei”. La fel, este de menţionat faptul că viitorii părinţi adoptivi au fost încurajaţi pentru hotărârea lor foarte importantă pe care ei au luat-o şi anume aceea de a dărui unui copil dragoste, afecţiune şi siguranţă în ziua de mâine, de a face un copil să se simtă fiu sau fiică.

În continuare, a fost prezentată agenda Cursului, după care participanţii au relatat care sunt aşteptările de la acest curs, şi anume întrebări cu privire la:
– copiii dintr-o instituţie care pot fi adoptaţi (statutul de adoptabilitate);
– cunoaşterea cât mai multor informaţii despre procedura de adopţie;
– cunoaşterea altor familii care doresc să adopte.
– problemele ce survin după venirea copilului în familia adoptivă
– Etc.
Partea esenţială a primei sesiuni – Aspectul juridic – a fost prezentată de dl F. Sîdnic. Au fost expuse drepturile copilului reflectate în legea internaţională şi cea naţională, în Codul Familiei, în Codul de Procedură Civilă. A fost pus în discuţie statutul de adopţie al copilului (s-a pus accent pe faptul că nu toţi copiii plasaţi într-o instituţie au statut de adopţie), cine poate să adopte, care sunt contraindicaţiile absolute şi cele temporare ale persoanelor aspirante la adopţie.
În contextul acestei probleme s-a relatat despre evaluarea familiei în procesul de adopţie: ce se evaluează, de ce este necesară această evaluare. A expus care este calea adopţiei (a enumerat etapele procedurii şi a expus cadrul legal al fiecărei etape).
Discuţia cu privire la efectele juridice ale adopţiei (drepturile, obligaţiile patrimoniale şi cele nepatrimoniale, responsabilităţile părinţilor adoptivi, raportul de filiaţie, care apare în urma adopţiei), a făcut ca cuplurile să înţeleagă mai bine care sunt drepturile copilului adoptat.
La finele acestei etape a fost expusă informaţia referitor la secretul adopţiei stipulat în Codul Familiei, informaţie susţinută de studii de caz.
Ulterior, cuplurile au fost rugate să ne relateze despre copilul pe care ei îl visează, care urmează să vină în familia lor, cum îl văd ei pe acest viitor copil, cum va fi prima lor întâlnire.

Copilul visat:
Fiecare din participanţi şi-a manifestat dorinţa de a înfia copii cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani. Cuplurile au prezentat interes pentru copii sănătoşi, în special pentru a adopta fetiţe. Cu regret, un cuplu din cele prezente a trecut printr-o experienţa de adopţie foarte urâtă. Cu câţiva ani în urmă au adoptat un copil, care, ulterior, a fost reîntors cu forţa în familia biologică. Acest cuplu curajos a iniţiat procedura de adopţie din nou, iar la moment procedura este în plină desfăşurare.
Ulterior, a urmat – abordarea copilului real. Am pregătit grupul pentru jocul de rol. De asemenea, au fost pregătiţi jucătorii primului rol – fetiţa Paulina.
Acest modul a fost moderat de dna S. Bolun şi F. Sîdnic. A fost citită istoria fetiţei, iar după aceasta, au fost aleşi primii „potenţiali părinţi”, condiţia fiind ca cei doi să nu fie soţi.

În acest context, au fost discutate următoarele subiectele:
– Cum explicăm copilului ce înseamnă adopţie;
– Ce ar fi bine să le răspundem copiilor despre existenţa celor două mame;
– Necesitatea copilului de a fi în siguranţă;
– Care sunt efectele abandonului;
– Vârsta când îi putem comunica copilului că el a fost adoptat şi cum trebuie pregătit copilul pentru comunicarea acestei informaţii.

La simularea a doua, subiectele discutate au fost următoarele:
– Problemele de sănătate ale copiilor din instituţii şi ale copiilor care cresc şi se educă în familii;
– Visul copilului şi aşteptările lui;
– Găsirea unor explicaţii pentru aşteptările îndelungate ale copilului.

Am rugat cuplurile să vorbească despre faptul cum s-au simţit în rolul de părinte şi am întrebat care rol a fost mai dificil de interpretat: cel de părinte sau cel de copil. Cuplurile au răspuns că este foarte dificil să joci rolul de părinte pentru că necesită multă responsabilitate pentru informaţia cu care vii în faţa copilului, dar nu a fost uşor nici rolul copilului, deoarece pentru ei a fost dureros să trăiască aceiaşi experienţă pe care a trăit-o copilul.
La fel, aproape toate cuplurile au fost de acord că este foarte bine ca copilul adoptat să afle despre faptul că a fost adoptat de la părinţii adoptivi, nu de la cineva străin.
Totodată, cuplurile au înţeles că şi copiii din instituţie îşi visează viitorii părinţi, îi visează mai tineri, mai chipeşi, mai frumoşi.
Ulterior, dna Sv. Bolun a vorbit despre impactul abandonului şi efectele instituţionalizării asupra copiilor, particularităţile psihologice de dezvoltare ale copilului din instituţie, la diferite vârste şi schimbările care au loc în psihicul copilului în perioada post-adoptivă.
De asemenea, Doamna Svetlana a vorbit despre perioada de adaptare, ataşare a copilului de familia adoptivă, iar participanţii la curs au povestit fiecare despre problemele cu care s-au confruntat în perioada de adaptare. Tot la acest compartiment s-a prezentat aspectul soluţionării situaţiilor de conflict în familie.
Spre sfârşitul cursului, cuplurile au fost rugate să-şi exprime părerea personală cu privire la acest parcurs de formare/informare.

Iată care sunt opiniile acestora:
– „… Am primit informaţii utile şi răspunsuri la multe întrebări care ne frământau privitor la adopţie”;
– „… Să existe o continuitate a acestor cursuri”;
– „… Am înţeles că şi copiii au aşteptări de la viitorii părinţi”;
– „… Suntem bucuroşi pentru faptul că am făcut cunoştinţă cu asemenea familii ca şi noi, care doresc să adopte un copil”.

Rezumat cu privire la desfăşurarea cursurilor post adoptive

Formatori: Fiodor Sîdnic , director „Casa Aşchiuţă”;

O. Guranda – specialist principal Direcţia Municipala pentru Protecţia
Drepturilor Copilului;

S. Bolun – asistent social, „Casa Aşchiuţa”;

Rodica Guţu, preşedinte Asociaţia Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii;

La seminare au fost prezente cupluri complete şi incomplete. De asemenea, au participat şi copii adoptaţi.

Subiectele abordate în cadrul cursului au fost următoarele:
– Aspecte legislative post-adopţie
– Impactul abandonului
– Impactul instituţionalizării şi managementul conflictului
– Probleme şi soluţii în perioada post-adoptivă.

Au fost utilizate următoarele metode de lucru:
– Joc de energizare – spargerea gheţii
– Asalt de idei
– Joc de rol
– Prelegeri
– Atelier de discuţii
– Lucrul în echipă

Cursurile s-au desfăşurat într-o atmosferă lucrativă, interactivă şi binevoitoare.
Cele mai multe întrebări au fost puse la capitolul „Comunicare, rezolvarea conflictelor”. Din discuţia cu părinţii adoptatori, s-a evidenţiat necesitatea pregătirii pre-adoptive, deoarece au fost multe subiecte ce ţin de legislaţie, paşii care trebuie să-i facă familia care a hotărât să adopte copii, problemele care pot apărea în perioada post-adoptivă.
Deoarece participanţii la seminar aveau deja o anumită experienţă, întrebările puse formatorilor s-au axat mai mult pe drepturi, facilităţi, situaţii de conflict între copii şi părinţi.
Personal, am făcut referinţă, în special la pregătirea copilului pentru relaţiile cu societatea, la pregătirea psihologică al copilului vis-a-vis de secretul adopţiei.
În cadrul atelierului de discuţii cuplurile au reuşit să-şi expună punctele de vedere asupra unor aspecte ce ţin de educaţia copiilor, dezvoltarea relaţiilor sociale ale acestora şi chiar au venit cu unele sfaturi cu privire la felul în care să procedeze atunci când se confruntă cu probleme de educaţie sau situaţii de conflict din diverse motive.
În cadrul evaluării seminarelor, cuplurile au apreciat prezentările formatorilor precum şi jocurile de rol, atelierele de discuţii şi lucrul în echipă, care, în opinia lor, au fost foarte interesante.
Cuplurile au precizat că astfel de cursuri sunt foarte necesare, dar că ar fi cu mult mai productive dacă nu ar fi fragmentare ci ar avea un caracter permanent, pentru că – zic ei – o zi este prea puţin pentru a putea pune în discuţie toate subiectele care necesită explicaţii.
Au propus ca Asociaţia Părinţilor Adoptivi să organizeze cursuri permanente şi de o durată mai lungă.
Consider, că agenda cursului a fost realizată integral. La fel şi obiectivele pe care şi le-a propus echipa de formatori au fost realizate cu succes.
La fel, în cadrul Asociaţiei, în luna iulie. au fost organizate cursuri pentru perioada de pre-adopţie, la care au participat 8 cupluri. Cursurile s-au desfăşurat în oraşul Ungheni, iar acest lucru s-a realizat în colaborare cu „Salvaţi Copiii, Moldova”. În prezent, 5 din aceste cupluri deja au făcut potrivirea cu copii disponibili pentru adopţie Urmează procedurile juridice.
De asemenea, au mai fost prestate o serie de servicii la Centrul de Consiliere pentru Adopţii. Printre acestea au fost următoarele:
– Consiliere familială – un serviciu de care au beneficiat mai multe persoane care s-au adresat la Centru pentru consiliere psihologică.
– Consultaţii juridice în domeniul adopţiilor si privitor la plasamentul familial.
– Susţinere pe parcursul legal al plasamentului familial.
– Apărarea drepturilor părinţilor si copiilor, care se află în plasament.

Rezultate atinse:
 10.03.2009, Sîngerei – Centrul pentru copii „Raza Soarelui” – Consiliere psihologică pentru familiile adoptive din raion -10 beneficiari.

 14.03.2009, Făleşti – Incinta Consiliului Minicipal – Curs de formare pentru asistenţii sociali din localitate – 20 benficiari.

 11.04.2009, Ungheni – Centrul de consiliere pentru adopţii – Consiliere psihologică pentru familiile adoptive din raion – 9 beneficiari.

 30.05.2009, Mănăstirea Hîncu – Excursie şi moment de cunoştinţă între grupurile de familii adoptive din raioanele Ungheni şi Ştefan Vodă – 26 beneficiari.

 01.06.2009, Chişinău – Susţinerea unei excursii pentru un grup de copii adoptivi din raionul Sîngerei.

 17.06.2009, Ungheni – Incinta Consiliului Minicipal – Conferinţa de lansare a proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 24.06.2009, Sîngerei – Şedinţa Comitetului de gestionare a Proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 3-7.08.2009, Vadul lui Vodă – Tabăra de odihnă „Lavanda” – Desfăşurarea taberei de vară pentru adolescenţii şi tinerii adoptivi, în cadrul proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 07-08.08.2009, s. Cocieri – Tabăra de odihnă „La Popas” – Adunarea Generală APA

Publicaţii în buletinul informativ al reţelei internaţionale „Rodia”:

 Numărul 11 din februarie 2009 – APA Moldova „Un Crăciun special pentru copiii adoptaţi”;
 Numărul 13 din iunie 2009 – „Problemele şi speranţele tinerilor care părăsesc instituţiile rezidenţiale”;
 Numărul 14 din august 2009 – „Succesele asociaţiei de părinţi adoptivi – APA, din Republica. Moldova”;

Mediatizare:
In decursul acestui an, noi, membrii APA, am dat 8 interviuri la: Radio Moldova, TV Moldova 1 – 2 interviuri, Nezavisimaia Moldova – 2 interviuri, Ziarul de Garda – 2 interviuri, NIT – 2 interviuri, TV7 – 3 interviuri, EU TV – 1 interviu şi 2 articole în PP „Unghiul”.
Unele evenimente au fost pe larg mediatizate în presa din ţară şi pot fi vizionate şi pe următoarele site-uri:

http://www.trm.md/index.php?module=stiri_int&news_id=11291
http://www.civic.md

Raport elaborat de Rodica Guţu, preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi din Republica Moldova,
Ungheni, Str. M. Eminescu, 10
Tel: 023624334; GSM: 069284653
E-mail: anpa@mail.md
https://apamoldova.wordpress.com/

Leave a comment »

adunarea generala

Pentru al VII-lea an consecutiv, Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi din Moldova (APA), în colaborare cu Asociaţia „Amici dei Bambini, Moldova”, şi cu „Salvaţi Copiii, Moldova”, a întrunit toţi membrii săi în cadrul Adunării Generale.
Evenimentul a avut loc, sâmbătă, 24 iulie, în incinta Organizaţiei „Salvaţi Copiii, Moldova” (Chişinău, Str. C. Stere 1).
Cu această ocazie, părinţii adoptivi prezenţi în sală au putut împărtăşi sfaturi şi discuta despre frumoasa experienţă de adopţie, care îi leagă de câţiva ani.
Scopul evenimentului a constat atât în prilejuirea unei întâlniri de suflet pentru părinţii adoptivi, cât şi în prezentarea rezultatelor obţinute pe parcursul acestui an de activitate a Asociaţiei. În acest sens, în cadrul Adunării Generale, a fost dat citirii Raportul de Activitate anual, prin intermediul căruia au fost prezentate cele mai importante activităţi desfăşurate pe parcursul lui 2009. Printre acestea, menţionăm: organizarea unei tabere de vară pentru 30 copii adoptaţi; desfăşurarea cursurilor de formare pentru 20 asistenţi sociali, in scopul unei mai bune cunoaşteri a procedurii şi a legislaţiei din domeniul adopţiei; organizarea a 5 cursuri 9 cursuri de susţinere pre- şi post-adoptivă; organizarea celei de a VI-a ediţii a adunării generale, în perioada 7 – 9 august 2009, la care a participat cel mai mare număr de persoane (40 părinţi şi 44 copii), precum şi desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice cu privire la adopţie, mediatizate pe larg în presa locală scrisă şi a audiovizualului.
În cadrul evenimentului, a fost prevăzută intervenţia unui psiholog, şedinţă care i-a ajutat pe părinţi să găsească răspunsuri la întrebările lor, dar şi să pună în discuţii unele probleme apărute în perioada de dinainte şi de după adopţie.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa în sală a Doamnei Valentina Buliga – Ministru al Muncii şi al Protecţiei Sociale a Familiei, care i-a felicitat pe părinţi pentru faptele lor, spunându-le că: „A fi un părinte bun este o calitate şi o responsabilitate demnă de admiraţie”, invitându-i să-şi consolideze forţele în cadrul Asociaţiei.
Totodată, doamna Ministru a ţinut să sublinieze importanţa ONG-urilor şi a Asociaţiilor obşteşti din ţară, care, potrivit Dânsei „…În ultima perioadă de timp au făcut multe lucruri în locul Statului şi i-au învăţat pe funcţionari să-şi schimbe atitudinea faţă de societatea civilă…”
La rândul lor, părinţii i-au putut adresa direct Doamnei Buliga, întrebări legate de domeniul legislativ în ceea ce priveşte procesul de adopţie, eventuale subsidii pentru copiii plasaţi în diferite forme de protecţie.
În urma Adunării Generale, conform Statutului Asociaţiei APA, a fost reales Consiliul de Coordonare, care, în prezent, numără 7 membri, scopul cărora este să reprezinte interesele părinţilor adoptivi, pe raioane, garantând astfel, o acoperire pe întregul teritoriu al ţării. Ulterior, din cei 7 membri, a fost înaintat spre funcţia de conducere a Asociaţiei un nou Preşedinte, care şi-a propus să realizeze câteva directive, pentru următorii doi ani de activitate.

Linquri utile: http://www.jurnaltv.md/#salvati-copiii-127246

Leave a comment »

Cel mai preţios dar

„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.”
( John W.Whitehead )

Salutare, Omenire! O să vă miraţi de ce vă salut atât de frăţeşte şi cine sunt, ce drept am să fac şi eu gălăgie cu spiritul şi ambiţia mea…
Sunt un personaj secundar sau chiar figurant uneori pe scena Vieţii. Sunt Fii(ca) sau Fiu(l) Timpului care ne fură clipele, ni le dă numă(rate). Vă întrebaţi uneori cum să lăsaţi amprente pe re(tina) Timpului, cum să-l imortalizaţi. Prin noi, copiii voştri. Prin timpul vostru dăruit nouă. Ce teme(rar) este să pretinzi că poţi lăsa urme pe retina timpului. Si totuşi, e posibil.
Sunt un copil, sunt doi copii, de fapt, reprezint vocea a mii de copii, care se vor auziţi de părinţii lor şi de toţi maturii. Cred că iubirea voastră se măsoară în timpul pe care ni-l dăruiţi. A iubi cu adevărat înseamnă a împărţi timpul tău cu cel pe care îl iubeşti.
În fiecare zi mă bucur de timpul pe care îl petrec împreună cu părinţii mei. Comunicarea cu ei se depozitează în sufletul meu pentru toată viaţa şi îmi ţese cele mai calde amintiri, mă fortifică, mă ajută să mă simt sigură de viitorul meu.
Ţin minte ziua când mi-a căzut primul dinte şi m-am dus într-un suflet la mama, ca să i-l arăt. N-o să uit emoţia ei şi a tatălui şi felul cum m-au învăţat să îl arunc pe casă ţi să-i strig ciorii magica formulă: „Cioară, cioară, / Na-ţi un dinte de os / Şi dă-mi unul de oţel!”
Într-o zi de toamnă însorită, pe când aveam 5 anişori, am învăţat, după mii de încercări şi căzături, să merg cu bicicleta. Ce bucurie am avut! Am strigat din răsputeri: „Tată, am reuşit!” Toţi eram fericiţi, chiar dacă era o biruinţă simplă . Dar pentru mine, pentru imaginea mea de sine a fost o biruinţă extraordinară – eu reuşisem să-mi înving frica şi să-mi ţin echilibrul! E-he! De câte ori îmi zice mama că voi avea nevoie şi de aici încolo să-mi menţin echilibrul în viaţa de zi cu zi… Atât de complicat sună… ce-o fi însemnând şi asta?! Şi, o altă vorbă de-a ei: „Viaţa ţi le descoperă pe toate la o răscruce de evenimente.”
N-o să uit cum la fiece sărbătoare mama îmi dăruia câte o carte frumoasă. N-avea bani prea mulţi, dar ştia să le aleagă tocmai după gustul meu – colorate, cu coperte groase, dar mai ales atât de interesante… Ştiu pe de rost fiecare poveste pe care am citit-o împreună serile, dar tot nu mă pot sătura de ele.
Îmi amintesc cum într-o altă zi am reuşit să adun piesele unui puzzle, împreună cu sora mai mare. Ce fericită am fost! Ea este atât de ocupată cu temele, încât atunci când se joacă un pic cu mine, trăiesc cea mai mare sărbătoare… Sunt bucuroasă când vorbeşte cu mine, când îmi explică cum să fac ceva – într-un cuvânt, când îmi acordă atenţie, căci eu am nevoie de atenţia tuturor!
Vreau să mă fac auzită şi atunci când tata stă cu ochii ţintă la ecran şi priveşte vreun meci de fotbal. În general, televizorul îmi place, dar de multe ori simt că mi-i fură pe cei dragi. Nu degeaba mama l-a botezat Străinul. El uneori ne înstrăinează, ne fură căldura conversaţiei, ne face mai reci şi mai distanţi.
Ţin minte şi seara când tata m-a învăţat să joc dame. Incredibil! Ce mutări m-a învăţat! N-o să uit niciodată că a juca dame înseamnă a gândi în avans. Mama zice că foloseşte şi în viaţă şi cred că are dreptate.
În altă seară am privit un film împreună cu tata. Era filmul meu preferat – O lume dispărută. Îi spuneam cu însufleţire ce-o să se întâmple în continuare, iar el mă asculta cu atenţie. Cât de mult îmi place să fiu ascultată! Nimeni nu ştie să mă asculte aşa cum o face el. Mă simt atunci centrul universului. Am discutat apoi despre momentele care m-au impresionat, i-am pus o sumedenie de întrebări. El mi-a arătat în Enciclopedie diverse imagini cu animale pe care eu nu le cunoşteam. A fost minunat…
Deja ştiu să citesc, căci sunt în clasa a doua, dar cel mai mult îmi place să-mi citească părinţii ca atunci când eram mică şi nu puteam descifra magia literelor. Cele mai plăcute momente pentru mine sunt acelea când mama mă cuprinde gingaş cu o mână şi îmi citeşte din cartea pe care mi-o aleg eu. Pătuţul e confortabil şi mi-e bine, iar sufletul meu se lasă învăluit de o căldură deosebită. Aceste momente mă fac să mă simt foarte specială, protejată şi necesară tuturor.
În unele duminici ne plimbăm pur şi simplu, discutăm despre câte-n lună şi-n spele şi ne jucăm de-a Curcubeul. Nu cunoaşteţi acest joc? Păi l-am inventat noi cu mama (trebuie să vă spun că avem foarte multe jocuri născocite, în care ne jucăm şi râdem cu poftă).
N-o să uit niciodată cum tata îmi ridica bicicleta pe trepte, cum mă plimba cu săniuţa, cum făceam îngeri cu mâinile mele întinse în zăpada neumblată. N-o sa uit cum mergeam cu mama prin frunze şi învăţam să ascult muzica lor foşnitoare, cum împleteam coroniţe din păpădii şi cum înălţam cu tata zmeul de hârtie sus, tot mai sus, spre încântarea mea de nedescris.
Dar ce formidabil e când mergem la ţară! Câte fenomene neobişnuite descopăr acolo, în mediul unde a crescut tata, unde a fost şi el copil ca şi mine. De câtă libertate ne bucurăm acolo! Ce dulce e umbra în valea celor trei izvoare! Ce delicioase sunt fructele pe care pot să le rup din pom cu mânuţa mea. Şi ce blânde sunt animalele, care pasc pe toloacă. E o altă lume, de care simt că am nevoie ca să înţeleg natura, ca să aflu tainele ei.
De neuitat sunt şi duminicile când mergem împreună la pădure – familia mea şi prietenii noştri. Câte surprize ne aşteaptă de fiecare dată acolo! Câte miracole ascunde această împărăţie verde. Ce minunat e să văd cum înmugureşte pădurea, apoi cum înverzeşte, cum se face aurie, apoi rugineşte. Să ne urcăm pe cel mai înalt deal şi de acolo să contemplăm mirifice peisaje – satul care şi-a presărat căsuţele asemeni unor petale pe vale, ca-ntr-o poală verde. Să urmărim fumul ce se urcă spre cer şi să ascultăm liniştea neobişnuită, ce curge ca mierea peste noi şi ne înveleşte sufletul. Dar cerul, cerul infinit… Mama mi-a spus că atunci când stai culcat şi priveşti imensitatea cerului, simţi cu adevărat că eşti liber şi fericit.
Tot ce mă învaţă părinţii îmi e necesar ca aerul pe care îl respir. Eu sunt avidă de tot ce e nou şi frumos, îmi place să învăţ şi să iubesc pământul şi lumea. Împreună cu ei voi creşte şi gîndul acesta îmi dă aripi.
La şcoală am o prietenă a cărei mămică nu e acasă, e plecată într-o ţară îndepărtată. Am întrebat-o ce ar vrea să primească de Crăciun şi ea mi-a răspuns cu lacrimi în ochi: „ Pe mama!..” Am liniştit-o cum am putut, dar mă gândeam că nici eu nu mi-aş dori prea multe, dacă aş fi lipsită de toate minunăţiile pe care le primesc în fiecare zi. Căci am găsit scris într-o carte: „Copiii găsesc totul în nimic, oamenii nu găsesc nimic în tot.” ( Giacomo Leopardi )
Ştiţi de ce v-am scris toate acestea? Ca să ştiţi cît de mult înseamnă pentru noi, copiii, prezenţa voastră în vieţile noastre. Să ştiţi că adevărata avere pe care o acumulăm este din vremea aceasta minunată pe care o petrecem împreună cu voi, părinţii noştri. Dacă vreţi cu adevărat să creştem, să fim oameni destoinici, cu o viziune frumoasă asupra lumii, nu uitaţi să ne fiţi alături, să ne dăruiţi cel mai preţios lucru -Timpul vostru. Mereu şi necondiţionat…

Raisa Gavriliţă

Leave a comment »

TU EŞTI, MAMĂ !

de Petru Demetru Popescu

Când eram copil odată,mama mea învăţătoare
M-a luat cu ea la şcoală,doar aşa,într-o plimbare.
Şcoala mi-a părut castelul,iară clasa cu fereşti
Poza mândră întâlnită într-o carte cu poveşti.
Ea,ţinându-mă de mână,mă purtă spre banca-ntâi
Şi o scurtă mângâiere mi-aşeză la căpătâi.
Banca-naltă,eu mai singur decât cucul mă simţeam
Şi-aşezat aşa pe vârfuri tot la mama mea priveam.
Aş fi vrut să fiu acolo lângă ea şi nu aici
Lâng-aceşti copii din clasă,mult mai mari,dar tot pitici.
Am aflat chiar fiindcă mama tuturor le surâdea
Când ştiam că numai mie ea acasă îmi zâmbea.
După un timp,pe care astăzi poate doar l-am tălmăcit,
Clasa-ntreagă,întrebată,a fost pusă la ghicit.
-Dragii mei,să-mi spuneţi mie,a-nceput învăţătoarea,
Cine muntele-l întrece-n înălţime,iară marea
O întrece în mărime prin atâta bunătate?
Ce fiinţă este-n lume cea mai scumpă dintre toate,
Care mângâie când doare,care cântă când mângâie,
Stând de strajă suferinţei pruncilor la căpătâie?
Cine este-acea fiinţă fără care nu se poate,
Cea mai dragă,cea mai mare şi mai bună dintre toate?
Clasa-ntreagă se gândeşte…ochii mari,mintea-ncordată.
Un băiat parcă e gata să răspundă….şi o fată….
Nu ştiu ce fior mă prinse şi pe mine-ntr-o suflare,
Am uitat că sunt în bancă,mama că-i învăţătoare,
Şi pe când băieţi şi fete mâna ridicau în sus,
Eu,cu voce îndrăzneaţă,cu iubire de nespus,
Le-am luat-o înainte şi-am strigat fără de seamă:
-Cea mai scumpă din fiinţe-n lumea asta….
TU EŞTI, MAMĂ !

Leave a comment »

Un crez pentru cei care au suferit

I-am cerut lui Dumnezeu putere,ca să pot reuşi
M-a făcut slab,ca să învăţ să mă supun cu smerenie…
Am cerut sănătate,ca să pot face lucruri mari,
Mi s-a dat infirmitate, ca să pot face lucruri mai bune…
Am cerut bogăţii, ca să pot fi fericit.
Mi s-a dat sărăcie, ca să pot fi înţelept…
Am cerut putere, pentru ca oamenii să mă laude.
Mi s-a dat slăbiciune, pentru ca să simt nevoia lui Dumnezeu…
Am cerut să primesc toate lucrurile bune din lume, ca să mă pot bucura de viaţă.
Mi s-a dat viaţă, ca să mă pot bucura de toate lucrurile…

Nu mi s-a dat nimic din ce am cerut- ci doar am sperat să primesc.

Sunt printre oameni cel mai binecuvîntat!

Roy Campanella

Leave a comment »

o noua intrunire

Simbata, 24 iulie, a avut loc Adunarea generala a membrilor ANPA. la intrunire a participat si Dna ministru V. Buliga, care a incurajat parintii adoptivi si si-a exprimat gratitudinea si respectul profund pentru acestia. A raspuns la intrebarile participantilor si a promis solutionarea unor probleme legate de casele de copii tip familie precum si interventia pe linga guvern cu sustinerea copiilor adoptati in momentul inceperii studiilor postliceale.
La sedinta a participat si postul TV Publica.md prcecum si alti reprezentatanti ai presei.
dna psiholog A. Pospai a organizat un training foarte util, la care au participat cu mare interes parintii adunati. Dna Rodica Gutu a prezentat raportul activitatii pentru doi ani, apoi a avut loc alegerea noului consiliu de administratie, precum si a presedintelui ANPA.

Leave a comment »