raport pt 2009

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR ADOPTIVI

RAPORT DE ACTIVITATE

2009

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi este o mişcare de familii adoptive, constituită în 2003, la iniţiativa unui grup de părinţi care au trăit o frumoasă experienţă de adopţie.
La moment, Asociaţia numără circa 80 membri din întreaga Republică.
Scopul Asociaţiei este de a oferi servicii de susţinere informativă şi formativă persoanelor care doresc să adopte un copil.

Activităţi:
Pe parcursul anului 2009, în cadrul acestui parteneriat, au fost organizate 2 şedinţe de consiliere psihologică (cursuri post adoptive) pentru părinţii adoptivi, în cadrul cărora au participat 19 beneficiari.
Totodată, în 2009 a fost organizată şi o întâlnire, la Mănăstirea Hîncu, între membrii asociaţiei din Ungheni şi Ştefan Vodă, unde au fost prezenţi 15 părinţi şi 14 copii adoptaţi.
În afară de aceasta, la solicitarea Specialistului în Protecţia Drepturilor Copilului din raionul Făleşti, pentru o mai bună cunoaştere a procedurii şi a legislaţiei din domeniul adopţiei, a fost organizat un curs de formare pentru asistenţii sociali din teritoriu, la care au participat 20 de persoane.
Un suport deosebit şi inovator în acest an, în ceea ce priveşte promovarea activităţilor din cadrul APA, l-a constituit suportul logistic şi remunerarea resurselor umane, lucru care a fost posibil datorită scrierii şi aplicării proiectelor la diferiţi finanţatori.
Astfel, a fost acceptată ideea de parteneriat în cadrul proiectului finanţat de către Banca Mondială, care a făcut parte din programul pentru societatea civilă 2009 – „Angajarea Civică a Tineretului”.
Scopul primar al acestei idei de proiect, lansată de către APA – „Lumină în suflet” – a prevăzut organizarea, în raioanele Sîngerei şi Ungheni, a unei reţele locale şi activarea unei echipe multidisciplinare, în vederea susţinerii psihologice, medicale sociale şi juridice pentru adolescenţii şi tinerii adoptivi.
Astfel, 30 de tineri s-au întâlnit pentru o perioadă de cinci zile în cadrul unei tabere de vară, unde au avut parte de mai multe training-uri şi de consiliere socială şi psihologică, fiind coordonaţi de către părinţi adoptivi, voluntari şi operatori ai Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie din cadrul Asociaţiei Ai.Bi.

Unul din cele mai importante evenimente ale anului 2009, l-a constituit cea de-a VI-a ediţie a Adunării Generale a părinţilor adoptivi, membri ai asociaţiei APA, unde pentru prima dată s-a reuşit întrunirea celui mai mare număr de persoane, în total 84, dintre care 40 de părinţi şi 44 de copii. Evenimentul a fost desfăşurat în decursul a trei zile, în incinta taberei de vară „La Popas” din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Pe perioada acestei întâlniri, familiile au avut parte atât de momente de odihnă şi relaxare, ţinând cont de împrejurimile pitoreşti de pe malul Nistrului, cât şi de momente studiu şi discuţii în cadrul şedinţelor de consiliere psihologică, evaluarea activităţilor Asociaţiei şi stabilirea noilor strategii.
Întâlnirea a început cu un cuvânt de salut din partea reprezentantului Ministerului Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului – Şefa Secţiei de Adopţii, D.na Eugenia Gonciar.
Adunarea generală a părinţilor adoptivi a prilejuit şi un moment de întâlnire de suflet, dar şi o ocazie de consolidare a relaţiilor dintre părinţii adoptivi (şi a copiilor acestora), prezenţi la acest eveniment, care au putut împărtăşi impresii, sfaturi şi istorii de viaţă privind propriile experienţe în procesul de adopţie.
De asemenea, pe parcursul celor 3 zile, în timp ce părinţii erau implicaţi în grupuri de lucru, pentru copii, au fost organizate activităţi de animaţie, cu implicarea lor in diferite jocuri şi activităţi ludice de către voluntarii Asociaţiei „Prietenii Copiilor”.

O altă activitate deosebit de importantă a fost posibilă datorită Grantului susţinut de Ambasada Regatului Norvegiei. Este vorba despre 5 cursuri pre- si 4 cursuri post adopţii.

Rezumat cu privire la desfăşurarea Cursurilor de pregătire pre-adoptivă a cuplurilor

Moderatori: Fiodor Sîdnic, vicepreşedinte ONG „Salvaţi Copiii” Moldova,
director „Casa Aşchiuţă”
S. Bolun – asistent social, „Casa Aşchiuţa”

Expert adoptii: Rodica Guţu

Scopul Cursului: Prezentarea conceptului de centralitate a copilului (copilul din instituţie cu necesităţile şi problemele sale este în centrul procesului de adopţie, iar familia care este căutată pentru acest copil, trebuie să fie resursa potrivită pentru satisfacerea acestor necesităţi).

Obiectivul Cursului: Conştientizarea faptului că copilul este în dificultate şi că anume copilul este acel care are nevoie de familie, de dragostea şi de căldura unor părinţi adoptivi; căutarea unei familii pentru un copil şi nu căutarea unui copil pentru o familie.
Dl F. Sîdnic a vorbit despre importanţa acestui Curs, a relatat de unde vine ideea organizării cursului. Au fost menţionaţi partenerii graţie cărora aceste cursuri se desfăşoară.
A fost prezentat scopul şi obiectivul Cursului, s-a menţionat că părinţii sunt prezenţi la aceste cursuri pentru a fi ajutaţi să-şi evalueze capacităţile şi resursele interne reale înainte de a porni pe „drumul adopţiei”. La fel, este de menţionat faptul că viitorii părinţi adoptivi au fost încurajaţi pentru hotărârea lor foarte importantă pe care ei au luat-o şi anume aceea de a dărui unui copil dragoste, afecţiune şi siguranţă în ziua de mâine, de a face un copil să se simtă fiu sau fiică.

În continuare, a fost prezentată agenda Cursului, după care participanţii au relatat care sunt aşteptările de la acest curs, şi anume întrebări cu privire la:
– copiii dintr-o instituţie care pot fi adoptaţi (statutul de adoptabilitate);
– cunoaşterea cât mai multor informaţii despre procedura de adopţie;
– cunoaşterea altor familii care doresc să adopte.
– problemele ce survin după venirea copilului în familia adoptivă
– Etc.
Partea esenţială a primei sesiuni – Aspectul juridic – a fost prezentată de dl F. Sîdnic. Au fost expuse drepturile copilului reflectate în legea internaţională şi cea naţională, în Codul Familiei, în Codul de Procedură Civilă. A fost pus în discuţie statutul de adopţie al copilului (s-a pus accent pe faptul că nu toţi copiii plasaţi într-o instituţie au statut de adopţie), cine poate să adopte, care sunt contraindicaţiile absolute şi cele temporare ale persoanelor aspirante la adopţie.
În contextul acestei probleme s-a relatat despre evaluarea familiei în procesul de adopţie: ce se evaluează, de ce este necesară această evaluare. A expus care este calea adopţiei (a enumerat etapele procedurii şi a expus cadrul legal al fiecărei etape).
Discuţia cu privire la efectele juridice ale adopţiei (drepturile, obligaţiile patrimoniale şi cele nepatrimoniale, responsabilităţile părinţilor adoptivi, raportul de filiaţie, care apare în urma adopţiei), a făcut ca cuplurile să înţeleagă mai bine care sunt drepturile copilului adoptat.
La finele acestei etape a fost expusă informaţia referitor la secretul adopţiei stipulat în Codul Familiei, informaţie susţinută de studii de caz.
Ulterior, cuplurile au fost rugate să ne relateze despre copilul pe care ei îl visează, care urmează să vină în familia lor, cum îl văd ei pe acest viitor copil, cum va fi prima lor întâlnire.

Copilul visat:
Fiecare din participanţi şi-a manifestat dorinţa de a înfia copii cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani. Cuplurile au prezentat interes pentru copii sănătoşi, în special pentru a adopta fetiţe. Cu regret, un cuplu din cele prezente a trecut printr-o experienţa de adopţie foarte urâtă. Cu câţiva ani în urmă au adoptat un copil, care, ulterior, a fost reîntors cu forţa în familia biologică. Acest cuplu curajos a iniţiat procedura de adopţie din nou, iar la moment procedura este în plină desfăşurare.
Ulterior, a urmat – abordarea copilului real. Am pregătit grupul pentru jocul de rol. De asemenea, au fost pregătiţi jucătorii primului rol – fetiţa Paulina.
Acest modul a fost moderat de dna S. Bolun şi F. Sîdnic. A fost citită istoria fetiţei, iar după aceasta, au fost aleşi primii „potenţiali părinţi”, condiţia fiind ca cei doi să nu fie soţi.

În acest context, au fost discutate următoarele subiectele:
– Cum explicăm copilului ce înseamnă adopţie;
– Ce ar fi bine să le răspundem copiilor despre existenţa celor două mame;
– Necesitatea copilului de a fi în siguranţă;
– Care sunt efectele abandonului;
– Vârsta când îi putem comunica copilului că el a fost adoptat şi cum trebuie pregătit copilul pentru comunicarea acestei informaţii.

La simularea a doua, subiectele discutate au fost următoarele:
– Problemele de sănătate ale copiilor din instituţii şi ale copiilor care cresc şi se educă în familii;
– Visul copilului şi aşteptările lui;
– Găsirea unor explicaţii pentru aşteptările îndelungate ale copilului.

Am rugat cuplurile să vorbească despre faptul cum s-au simţit în rolul de părinte şi am întrebat care rol a fost mai dificil de interpretat: cel de părinte sau cel de copil. Cuplurile au răspuns că este foarte dificil să joci rolul de părinte pentru că necesită multă responsabilitate pentru informaţia cu care vii în faţa copilului, dar nu a fost uşor nici rolul copilului, deoarece pentru ei a fost dureros să trăiască aceiaşi experienţă pe care a trăit-o copilul.
La fel, aproape toate cuplurile au fost de acord că este foarte bine ca copilul adoptat să afle despre faptul că a fost adoptat de la părinţii adoptivi, nu de la cineva străin.
Totodată, cuplurile au înţeles că şi copiii din instituţie îşi visează viitorii părinţi, îi visează mai tineri, mai chipeşi, mai frumoşi.
Ulterior, dna Sv. Bolun a vorbit despre impactul abandonului şi efectele instituţionalizării asupra copiilor, particularităţile psihologice de dezvoltare ale copilului din instituţie, la diferite vârste şi schimbările care au loc în psihicul copilului în perioada post-adoptivă.
De asemenea, Doamna Svetlana a vorbit despre perioada de adaptare, ataşare a copilului de familia adoptivă, iar participanţii la curs au povestit fiecare despre problemele cu care s-au confruntat în perioada de adaptare. Tot la acest compartiment s-a prezentat aspectul soluţionării situaţiilor de conflict în familie.
Spre sfârşitul cursului, cuplurile au fost rugate să-şi exprime părerea personală cu privire la acest parcurs de formare/informare.

Iată care sunt opiniile acestora:
– „… Am primit informaţii utile şi răspunsuri la multe întrebări care ne frământau privitor la adopţie”;
– „… Să existe o continuitate a acestor cursuri”;
– „… Am înţeles că şi copiii au aşteptări de la viitorii părinţi”;
– „… Suntem bucuroşi pentru faptul că am făcut cunoştinţă cu asemenea familii ca şi noi, care doresc să adopte un copil”.

Rezumat cu privire la desfăşurarea cursurilor post adoptive

Formatori: Fiodor Sîdnic , director „Casa Aşchiuţă”;

O. Guranda – specialist principal Direcţia Municipala pentru Protecţia
Drepturilor Copilului;

S. Bolun – asistent social, „Casa Aşchiuţa”;

Rodica Guţu, preşedinte Asociaţia Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii;

La seminare au fost prezente cupluri complete şi incomplete. De asemenea, au participat şi copii adoptaţi.

Subiectele abordate în cadrul cursului au fost următoarele:
– Aspecte legislative post-adopţie
– Impactul abandonului
– Impactul instituţionalizării şi managementul conflictului
– Probleme şi soluţii în perioada post-adoptivă.

Au fost utilizate următoarele metode de lucru:
– Joc de energizare – spargerea gheţii
– Asalt de idei
– Joc de rol
– Prelegeri
– Atelier de discuţii
– Lucrul în echipă

Cursurile s-au desfăşurat într-o atmosferă lucrativă, interactivă şi binevoitoare.
Cele mai multe întrebări au fost puse la capitolul „Comunicare, rezolvarea conflictelor”. Din discuţia cu părinţii adoptatori, s-a evidenţiat necesitatea pregătirii pre-adoptive, deoarece au fost multe subiecte ce ţin de legislaţie, paşii care trebuie să-i facă familia care a hotărât să adopte copii, problemele care pot apărea în perioada post-adoptivă.
Deoarece participanţii la seminar aveau deja o anumită experienţă, întrebările puse formatorilor s-au axat mai mult pe drepturi, facilităţi, situaţii de conflict între copii şi părinţi.
Personal, am făcut referinţă, în special la pregătirea copilului pentru relaţiile cu societatea, la pregătirea psihologică al copilului vis-a-vis de secretul adopţiei.
În cadrul atelierului de discuţii cuplurile au reuşit să-şi expună punctele de vedere asupra unor aspecte ce ţin de educaţia copiilor, dezvoltarea relaţiilor sociale ale acestora şi chiar au venit cu unele sfaturi cu privire la felul în care să procedeze atunci când se confruntă cu probleme de educaţie sau situaţii de conflict din diverse motive.
În cadrul evaluării seminarelor, cuplurile au apreciat prezentările formatorilor precum şi jocurile de rol, atelierele de discuţii şi lucrul în echipă, care, în opinia lor, au fost foarte interesante.
Cuplurile au precizat că astfel de cursuri sunt foarte necesare, dar că ar fi cu mult mai productive dacă nu ar fi fragmentare ci ar avea un caracter permanent, pentru că – zic ei – o zi este prea puţin pentru a putea pune în discuţie toate subiectele care necesită explicaţii.
Au propus ca Asociaţia Părinţilor Adoptivi să organizeze cursuri permanente şi de o durată mai lungă.
Consider, că agenda cursului a fost realizată integral. La fel şi obiectivele pe care şi le-a propus echipa de formatori au fost realizate cu succes.
La fel, în cadrul Asociaţiei, în luna iulie. au fost organizate cursuri pentru perioada de pre-adopţie, la care au participat 8 cupluri. Cursurile s-au desfăşurat în oraşul Ungheni, iar acest lucru s-a realizat în colaborare cu „Salvaţi Copiii, Moldova”. În prezent, 5 din aceste cupluri deja au făcut potrivirea cu copii disponibili pentru adopţie Urmează procedurile juridice.
De asemenea, au mai fost prestate o serie de servicii la Centrul de Consiliere pentru Adopţii. Printre acestea au fost următoarele:
– Consiliere familială – un serviciu de care au beneficiat mai multe persoane care s-au adresat la Centru pentru consiliere psihologică.
– Consultaţii juridice în domeniul adopţiilor si privitor la plasamentul familial.
– Susţinere pe parcursul legal al plasamentului familial.
– Apărarea drepturilor părinţilor si copiilor, care se află în plasament.

Rezultate atinse:
 10.03.2009, Sîngerei – Centrul pentru copii „Raza Soarelui” – Consiliere psihologică pentru familiile adoptive din raion -10 beneficiari.

 14.03.2009, Făleşti – Incinta Consiliului Minicipal – Curs de formare pentru asistenţii sociali din localitate – 20 benficiari.

 11.04.2009, Ungheni – Centrul de consiliere pentru adopţii – Consiliere psihologică pentru familiile adoptive din raion – 9 beneficiari.

 30.05.2009, Mănăstirea Hîncu – Excursie şi moment de cunoştinţă între grupurile de familii adoptive din raioanele Ungheni şi Ştefan Vodă – 26 beneficiari.

 01.06.2009, Chişinău – Susţinerea unei excursii pentru un grup de copii adoptivi din raionul Sîngerei.

 17.06.2009, Ungheni – Incinta Consiliului Minicipal – Conferinţa de lansare a proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 24.06.2009, Sîngerei – Şedinţa Comitetului de gestionare a Proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 3-7.08.2009, Vadul lui Vodă – Tabăra de odihnă „Lavanda” – Desfăşurarea taberei de vară pentru adolescenţii şi tinerii adoptivi, în cadrul proiectului „Lumină în suflet”, finanţat de Banca Mondială.

 07-08.08.2009, s. Cocieri – Tabăra de odihnă „La Popas” – Adunarea Generală APA

Publicaţii în buletinul informativ al reţelei internaţionale „Rodia”:

 Numărul 11 din februarie 2009 – APA Moldova „Un Crăciun special pentru copiii adoptaţi”;
 Numărul 13 din iunie 2009 – „Problemele şi speranţele tinerilor care părăsesc instituţiile rezidenţiale”;
 Numărul 14 din august 2009 – „Succesele asociaţiei de părinţi adoptivi – APA, din Republica. Moldova”;

Mediatizare:
In decursul acestui an, noi, membrii APA, am dat 8 interviuri la: Radio Moldova, TV Moldova 1 – 2 interviuri, Nezavisimaia Moldova – 2 interviuri, Ziarul de Garda – 2 interviuri, NIT – 2 interviuri, TV7 – 3 interviuri, EU TV – 1 interviu şi 2 articole în PP „Unghiul”.
Unele evenimente au fost pe larg mediatizate în presa din ţară şi pot fi vizionate şi pe următoarele site-uri:

http://www.trm.md/index.php?module=stiri_int&news_id=11291
http://www.civic.md

Raport elaborat de Rodica Guţu, preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi din Republica Moldova,
Ungheni, Str. M. Eminescu, 10
Tel: 023624334; GSM: 069284653
E-mail: anpa@mail.md
https://apamoldova.wordpress.com/

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: