Raport activitate, 2010-2011

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR ADOPTIVI

RAPORT DE ACTIVITATE

2011

Raport de activitate APA pentru anul 2010-2011

Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mare decât
toţi banii din lume şi toată puterea de pe pământ.
(Mario Puzo)
Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi este o asociere de familii adoptive, constituită în 2003, la iniţiativa unui grup de părinţi care au trăit experienţa adopţiei. La moment, Asociaţia numără circa 75 membri din întreaga Republică.
Scopul Asociaţiei este de a oferi servicii de susţinere informativă şi formativă persoanelor care doresc să adopte un copil.
În anul 2010-2011 activitatea APA s-a axat pe următoarele principii:
• susţinerea psihologică şi materială a familiior APA;
• menținerea legăturii între membrii acesteia;
• contribuţia la sporirea calităţii serviciilor în domeniul adopţiei;
• mediatizarea subiectului adopţiei în R.Moldova;
• participarea în grupul de experţi pentru implementarea Legii Adopţiei;
• participarea în calitate de experţi la cursurile pre- şi postadopţie.
Una din realizările desfășurate de către APA în acest an a fost susținerea pentru familiile membre APA din partea familiei CIAGHI Beniamino și Fabiola din Italia.
I. Raport narativ privind susţinerea pentru familiile membre APA din partea familiei
CIAGHI Beniamino și Fabiola din Italia

Soții CIAGHI Beniamino și Fabiola sunt o familie din Italia și, totodată un cuplu adoptiv, care, prin intermediul Asociației Amici dei Bambini în anul 2008 au adoptat doi copii din Republica Moldova. Ca urmare a acestei experiențe atât de semnificative pentru ei, soții Ciaghi nu s-au limitat doar la experiența lor personală, ci au dorit în continuare să țină o legătură cu țara de origine a copiilor prin diferite acte de caritate, precum susținerea copiilor instituționalizați (trimiterea cutiilor cu haine, dulciuri, jucării și rechizite școlare) și a serviciilor de protecție socială a copiilor abandonați sau aflați în dificultate (prin ajutoare financiare acordate Caselor di tip Familia sau ONG-urilor).
Un astfel de ajutor a fost acordat de către familia Ciaghi împreună cu un prieten bun de familie și Asociației Părinților Adoptivi, care a constat în oferirea sumei de 2. 000, 00 Euro pentru susținerea familiilor membre ale asociației. Susținerea dată s-a desfășurat pe parcursul lunilor decembrie 2010 – februarie 2011 și a vizat atât susținerea materială a unor familii, cât și cea pentru rezolvarea unor probleme de sănătate sau de susținere la studii pentru copiii familiilor membre APA. Astfel, au fost s-a reușit susținerea a 12 familii din rândul membrilor Asociației Părinților Adoptivi. Aceste familii au fost identificate și selectate în urma unor convorbiri telefonice avute cu fiecare din membrii asociației și hotărâte prin decizia nr.3 a Consiliului de Coordonare al Asociației din 11.12.2010.

Astfel, din totalul sumei de 2. 000,00 Euro (conform calculului din acea perioadă de 15, 8925 Lei x 1 Euro) s-a transferat pe contul Asociației APA echivalentul sumei de 31. 758,00 MDL.
În continuare, este prezentat tabelul care reprezintă modul de distribuire a banilor per familie și modul în care a fost realizată susținerea în cauză.
*Tabel de repartizare a cheltuielilor în urma susținerii efectuate de familia Ciaghi pentru membrii APA

N. Nume, prenume Adresa Modalitatea susținerii identificate/ solicitate Suma totala, lei Scurtă descriere Nr. facturii fiscale

1. Croitoru Valentina Localitatea Chrnești,
r. Nisporeni Pat etajat pentru copii – 2 unități;

Saltea – 2 unități;
3.164 lei

2.102 lei

Total – 5.266 lei
(echivalentul a 335 Euro circa) 3 copii adoptați + alți 4 copii plasați în Casa de tip familial
ff nr. BP 0621848

2. Carp Elena localitatea Borogani,
r. Leova A fost acoperită jumătatea sumei necesare pentru operația și reabilitarea post operatorie a copilului; 3.000 lei ( 50 % a costului, echivalentul a 190 Euro circa) Copilul, Victor de 5 ani, diagnosticat cu apa la plamâni; Procesul Verbal al CC APA nr. 03 din 11.12.2010;

3. Bursuc Galina localitatea Ştefan-Vodă Aparat auditiv pentru persoanele care suferă de hipoacuzie; 6.500 lei
(echivalentul a 413 Euro circa) Fetița, Cristina 13 ani, care suferă di hipoacuzie acută; ff. nr. DX
296112

4. Manoilă Irina
localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Pat pentru copii 1.736 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri pentru fetița adoptată; ff nr. BP 0621848

5. Petrari Nina Localitatea Răzălăi,
r. Singerei Mașină de spălat (semiautomatică) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. BP
0354922

6. Colun Valentina Localitatea Antoneşti, r. Stefan-Vodă Achitarea contractului de studii universitare, 50 % 3.000 lei
(echivalentul a 190 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; Procesul Verbal al CC APA nr. 02 din 11.12.2010;
7. Arapan Zinaida
Localitatea Sărățica,
r. Leova Achitarea contractului de studii universitare, 50 % 3.000 lei
(echivalentul a 190 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; Procesul Verbal al CC APA nr. 01 din 11.12.2010;
8. Glib Rodica
Localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Dulap pentru haine
1.742 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff nr. BP 0621848

9. Andronic Angela Localitatea Costești,
r. Ialoveni Dulap pentru haine
1.742 lei
(echivalentul a 110 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff nr. BP 0621848

10. Beșliu Ludmila Localitatea Pepeni,
r. Sîngerei Mașină de spălat (semiautomatică) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. nr. BP 0354922

11. Busioc Axenia Località Ermoclia, distr. Stefan-Voda

Mașină de spălat (semiautomată) 1.399 lei
(echivalentul a 89 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff. nr. BP 0354922

12. Enache Elena Localitatea Cîrnești,
r. Nisporeni Detergenți, prosoape, lenjerie pentru pat; 925 lei
(echivalentul a 59 Euro circa) Suplinirea unor neajunsuri; ff.nr.MO
0085436

Total CHELTUIELI 31.108 LEI

2.000, 00 Euro x 15, 8925
(SCHIMB VALUTAR) 31. 785,00 LEI
Sold 677,00 LEI
(care au fost folosiți ulterior pentru rambursarea taxelor bancare și cheltuielilor de drum proiect)

MATERIAL FOTOGRAFIC JUSTIFICATIV

II. Idei de proiect elaborate și prezentate în perioada august 2010 – august 2011, privind identificarea de fonduri pentru susţinerea activităţilor desfășurate de Asociaţia Părinţilor Adoptivi și de promovare a adopţiei naţionale.

1. Ideea de proiect privind colectarea de fonduri necesare organizării AG APA precum și de promovare a adopției naționale prezentată Fundației ”Edelweiss” și Companiei ”Petrom Moldova. S.A.” din data de 13.12.2010 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

2. Ideea de proiect privind promovarea adopției naționale pe tema ”Cafeneaua Părinților Adoptivi” prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

3. Idee de proiect privind finanțarea AG APA 2011 – prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns;

4. Idee de proiect privind finanțarea unei expoziții de fotografii cu imagini ale copiilor adoptați (din rândul membrilor APA) – prezentată către Centrul Comercial ”Shopping MallDova” din data de 8 aprilie 2011 – fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

5. Ideea de proiect privind crearea unei rețele regionale a părinților adoptivi din România, Ucraina și Republica Moldova necesare schimbului de experiență, dezvoltării capacității pentru fiecare din ONG-uri și creării unei curricule comune pentru pregătirea potențialilor adoptatori. Proiectul în cauză a fost prezentat Biroului Regional pentru Cooperarea Transfrontalieră (BRCT) din Iași la data de 31.05.2011 – la moment fără răspuns și care ar putea să fie promovată în continuare;

III. Promovarea adopţiei naţionale prin aplicarea Legii Adopţiei nr.99/2010. Participarea la Conferinţa de presă din 02.02.2011, organizată de Alianţa ONG -urilor active în domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Familiei – APSCF împreună cu Asociaţia Amici dei Bambini Moldova și Asociaţia Părinţilor Adoptivi.

http://www.civic.md/stiri/11415-societatea-civil-propune-guvernului-susinere-in-aplicarea-legii-adopiei-.html
Societatea civilă propune Guvernului susţinere în aplicarea Legii Adopţiei
Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei (APSCF) va forma un grup de lucru, constituit la prima etapă din trei organizaţii neguvernamentale, care va contribui la crearea cadrului normativ pentru aplicarea Legii despre reglementarea statutului juridic al adopţiei. Legea a intrat în vigoare pe 30 ianuarie curent. În termen de trei luni, aceste ONG-uri vor ajuta Guvernul să elaboreze cadrul normativ necesar funcţionării legii.
Din grupul de lucru vor face parte Asociaţia „Amici dei Bambini” Moldova, Asociaţia „Salvaţi Copii” Moldova şi Asociaţia Părinţilor Adoptivi, transmite Info-Prim Neo.
Preşedintele APSCF, Mariana Ianachevici, a declarat la o conferinţă de presă că grupul de lucru se lansează cu experienţe proprii: „Nu vrem să inventăm ceva nou. Noi vrem să punem la dispoziţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sprijinul şi experienţa pe care o au cele trei organizaţii”.
Experienţa se referă la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale, precum şi a nivelului de pregătire a părinţilor adoptivi. Un alt element este monitorizarea post-adopţie. În lege este stipulată foarte clar perioada de post-adopţie, însă nu este clar cine trebuie să efectueze aceste monitorizări. De aceea, acest grup de lucru va analiza care este persoana potrivită, inspectorul sau psihologul.
Preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, Rodica Gavriliţă, a declarat că acest grup de lucru va ajuta, de asemenea, părinţii să se pregătească de adopţie. „Nouă ni se pare corect ca părinţii care au adoptat un copil să facă parte din grupul de lucru pentru pregătirea viitorilor părinţi care doresc să adopte copii. Greutăţile prin care am trecut noi, am vrea să fie depăşite de alţi potenţiali părinţi adoptivi”, a menţionat Rodica Gavriliţă.
Directorul „Amici dei Bambini” Moldova, Stela Vasluian, a menţionat că lucrul asupra Legii cu privire la adopţie a început încă în 2005. Printre cele mai importante schimbări în procedurile de adopţie, vizate de noua lege, se numără stabilirea autorităţilor competente şi atribuţiilor acestora în domeniul adopţiei; evaluarea obligatorie a adoptatorului şi necesitatea obţinerii atestatului de părinte adoptator. De asemenea, este stabilit statutul de copil adoptiv. Va fi instituit şi Registrul de Stat privind copii supuşi adopţiei şi a adoptatorilor.
Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei lansează un apel către toate ONG-urile interesate să se alăture acestui grup de lucru.
APSCF a fost constituită la 5 martie 2002, este un for a ONG-uri naţionale şi locale care pun interesul superior al copilului pe prim-plan al acţiunilor sale. În acest moment APSCF reuneşte 123 de ONG-uri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Info-Prim Neo
http://www.info-prim.md/?x=24&y=36433

IV. Mediatizare: Promovarea adopţiei naţionale în mass-media

 Interviu pe tema procedurii adopției naționale realizat cu dna Stela Vasluian, Directorul Asociației Amici dei Bambini Moldova și publicat în Monitorul Social nr.6 din luna noiembrie 2010;
 Interviu pe tema adoptării Legii adopţiei cu Raisa Gavriliţă, Președinte APA – realizat de către Valentina Eşanu pentru postul de radio ”Radio Moldova”;
 Interviu cu Raisa Gavriliță, Președinte APA – realizat de către postul de Radio ”Vocea Basarabiei” http://www.voceabasarabiei.net/;
 Interviu radio-telefonic realizat de către postul de radio ”Radio Moldova” cu Raisa Gavriliță, Președinte APA din 23.02.2011;
 Articol în ziarul ”Adevărul” din 29.06.2011 cu familia Andronic din s. Costești, Ialoveni – http://www.adevarul.ro/moldova/social/Adoptia-un_nou_sens_in_viata_multor_cupluri_0_508149259.html;
 Interviu cu Lidia Mihalache (părinte adoptiv) și Stela Vasluian (Director Ai.Bi.) realizat de postul de televiziune ”Prime TV” (Jurnalul de Ştiri de la ora 21.00) în data de 02.08.2011 – http://prime.md/ro/news/primele-stiri-2-august-21-00-1013647/;

V. Cursuri pre-adopţie, ședinţele Consiliului de Coordonare APA
• Preşedintele APA a participat în calitate de expert la cursul de pregătire a potențialilor adoptatori, la care au participat 7 cupluri de vârste diferite. Această formare a fost moderată de Viorica Matas (reprezentantul Asociației Amici dei Bambini Moldova și expert național în domeniul adopției).
• Pe parcursul anului au fost organizate 4 ședințe ale Consiliului de Coordonare APA în cadrul cărora au fost stabilite următoarele obiective: modificarea statutului APA, perfectarea tuturor actelor inerente desfășurării activităților, decizii privind consilierea juridică a unor familii membre APA. În rezultat, s-a reușit realizarea următoarelor lucruri:
 a fost perfectată ștampila asociației după schimbarea adresei juridice;
 a fost modificat statutului asociației la Ministerul Justiției al RM după schimbarea adresei juridice;
 în urma susținerii parvenite de la familia Ciaghi a fost deschis un nou cont bancar la Victoria Bank;
 consilierea juridică a familiilor membre APA și implicarea avocatului pentru soluționarea cazurilor familiilor Bejenari (s. Antonești, Ștefan Vodă), Arapan (s.Sărățica, Leova) și Sologub (s. Sîngureni, Râșcani).

În cele ce urmează, ne propunem să respectăm aceleaşi principii de solidarizare cu organizaţiile care promovează dreptul copilului la o familie şi să susţinem familiile care au adoptat şi adoptă copii.

Raport a fost elaborat de:
Raisa Gavriliță, preşedintele Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, expert în adopţii
Vasile Tarîța, Coordonator activități în cadrul Asociației Amici dei Bambini, Moldova
Tatiana Cociaș, Consultant PR în cadrul Asociației Amici dei Bambini, Moldova

Asociaţia Naţională a Părinţilor Adoptivi din Republica Moldova,
Călărași, Str. M. Drăgan, 43
Tel: 0244 20329; GSM: 069320899
E-mail: anpa@mail.md
https://apamoldova.wordpress.com/

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: